Terugvoer

Woorde wat r bevat

104247 woorde gevind

Met r in die middel

30 Akroniem

wintergraanprodusenteverenigin
waterkultuurvoedingsmengseltab
vervoerinfrastruktuurfinansier
verkoopsbestuurdersvergadering
waarheidsenversoeningskommissi
volkstaatontwikkelingsprojekte
voortgesetteonderwysenopleidin
tussengesondheidspanverhouding
tafeldruifprodusentevereniging
standaardnywerheidsklassifikas

Laai nog 17 woorde

29 Akroniem

standaardhanteringsmeganismes
standaardverwysingsprosedures
steenvrugprodusentevereniging
skaaphondhanteringskompetisie
streekontwikkelingsadviesraad
streekontwikkelingsadviesrade
streekontwikkelingsvereniging
staatsgesondheidsdepartemente
rekenaarvooruitskattingsmodel
verantwoordelikheidsgrondslag

Laai nog 9 woorde

28 Akroniem

loopbaanontwikkelingsprogram
transformasioneelgeneratiewe
tariefvasstellingsdoeleindes
fondsinsamelingsorganisasies
dieregesondheidsorganisasies
lewensversekeringsmaatskappy
kredietverwysingsagentskappe
rampdroogteversekeringsfonds
huweliksvoorwaardeskontrakte
hoeronderwysenopleidingsbaan

Laai nog 15 woorde

27 Akroniem

waterkultuurvoedingsmengsel
verkeersveiligheidsafdeling
videobandterugspeelapparaat
videobandterugspeelapparate
woordprosesseringsprogramme
wereldposisioneringstelsels
volstruisprodukteverwerkers
vervaardigingsoutomatisasie
hoogfrekwensietransformator
huweliksverrykingsprogramme

Laai nog 34 woorde

26 Akroniem

skoolvoorligtingonderwyser
skoolvoorligtingsprogramme
streekontwikkelingsprogram
streepstertghieliemientjie
staatsonderwysdepartemente
burgerlikebeskermingsaksie
dierebeskermingsvereniging
doeltreffendheidsveldtogte
dataverwerkingsdepartement
eerstevlakverpleegkundiges

Laai nog 63 woorde

25 Akroniem

pasientinligtingsprofiele
persoonlikheidseienskappe
persoonlikheidsondersoeke
persoonlikheidstoerusting
ontwikkelingsfasilitering
ontwikkelingslaboratorium
oorsendingsbeheerprotokol
programmatuurontwikkeling
sekondereskoolonderwysers
selfverdedigingsmeganisme

Laai nog 79 woorde

24 Akroniem

bloustreepskoonmakertjie
beroepsvoorligtingsdiens
betroubaarheidsvereistes
bevolkingsregistrasiewet
bevorderingsmoontlikhede
assesseringsportefeuljes
amateuratletiekfederasie
agterbuurtbehuisingskema
adjunksekretarisgeneraal
bemarkingsinfrastruktuur

Laai nog 132 woorde

23 Akroniem

kolstertghieliemientjie
kommunikasievaardighede
kunsevalueringsestetika
laboratoriumfasiliteite
laboratoriumorganisasie
langtermynhuurkontrakte
langtermynverbondenheid
lewensvatbaarheidstudie
lewensversekeringsagent
lewensversekeringspolis

Laai nog 197 woorde

22 Akroniem

middelbareskoolperiode
middellandseekusstrook
onderhandelingsituasie
onderhandelingskomitee
onderskeidingsvermoens
onderwysbelanghebbende
onderwysersverenigings
masjienborduurafdeling
meerderjarigverklaring
meervoudigekeusetoetse

Laai nog 328 woorde

21 Akroniem

indiensnemingspraktyk
infertiliteitskliniek
infinitiefkonstruksie
ingewikkeldheidsgraad
inhuldigingseremonies
inkomstebelastingvorm
inleweringsprosedures
inligtingsverkrygings
interessantheidshalwe
hoofredakteurskantoor

Laai nog 452 woorde

20 Akroniem

dubbelbandsandpatrys
dubbelbandslangarend
dubbelbandvlindervis
dubbelhanddoekreling
dubbelverdiepinghuis
dwergghieliemientjie
eenhoringleerbaadjie
eenpersoonsvliegtuig
eenrigtingglaspaneel
eiendomsbesonderhede

Laai nog 764 woorde

19 Akroniem

projekkoordineerder
prokureursprofessie
prokureursrekenings
promosieplegtigheid
prosesspesifikasies
prostaatverwydering
proteksionistegroep
prysbepalingsmetode
prysonderhandelings
radiovervolgverhale

Laai nog 1110 woorde

18 Akroniem

vredesafvaardiging
vreemdelineverkeer
vreemdelingdosente
vreemdelingebeheer
vriendskapsverdrag
vrugbaarheidspille
vrugtevlieggetalle
vrugtevliegspesies
vryehandelsoorkoms
vryhandborduurwerk

Laai nog 1659 woorde

17 Akroniem

soetrissiemengsel
soetsuurdeegbrood
sojaboonkultivars
sojaboonproduksie
sollisitasiebrief
somergraangewasse
somersonstilstand
sonsverduistering
sopraansangeresse
sorgbehoewendheid

Laai nog 2327 woorde

16 Akroniem

potgietersruswes
potlooddoktervis
potloodkardinaal
pottebakkersklei
pottebakkerskuns
pottebakkersoond
pottebakkerswerk
praktykkomponent
predikantswoning
preeksistensieel

Laai nog 3289 woorde

15 Akroniem

afdwingbaarheid
afgesonderdheid
afgetrokkenheid
afkortingsteken
aflaathandelaar
africanamuseums
afrikaansgesind
afrikaanstalige
afrikanerbeeste
afrondingsoorde

Laai nog 4959 woorde

14 Akroniem

kraakbeenagtig
kraakbeensnoek
kraakporselein
kraaksindelike
kraamhospitaal
kraaminrigting
kraanstellasie
kragteloosheid
krampagtigheid
krampstillende

Laai nog 6425 woorde

13 Akroniem

lilliputterig
limfselvormer
linieregiment
linkerhaakhou
linkerkantste
linkervleuels
linksdraaiend
liptandletter
liriekskrywer
lisensiehouer

Laai nog 8451 woorde

12 Akroniem

kaardmasjien
kaartafstand
kaartblaasop
kaartfabriek
kaartgebruik
kaartindekse
kaartlegster
kaartsimbole
kaartsisteem
kaartstelsel

Laai nog 10764 woorde

11 Akroniem

dokumenteer
dokumentere
doldriftige
dollarpryse
dolosgooier
domastrante
domeinstert
dominerende
dominikaner
domisilieer

Laai nog 12914 woorde

10 Akroniem

regsgronde
regshandig
regsinnige
regskapene
regskenner
regskennis
regskolwer
regskringe
regskundig
regsmening

Laai nog 14387 woorde

9 Akroniem

wagbeurte
waggelaar
wagkamers
wagtoring
wagwoorde
wakkerbly
wakkerder
wakkerste
waldenser
walgliker

Laai nog 13489 woorde

8 Akroniem

spinners
spinnery
spinster
spirakel
spirante
spirille
spiritis
spiritus
spitsuur
spitvurk

Laai nog 10029 woorde

7 Akroniem

oormoeg
oormore
oormoue
oornaai
oornaat
oorname
oorneem
oornooi
oorplak
oorploe

Laai nog 6683 woorde

6 Akroniem

akkers
akteur
akuter
alarms
albert
aldaar
aldeur
alfred
alhier
aljaar

Laai nog 3368 woorde

5 Akroniem

later
laura
leers
leery
leier
lemur
lener
lepra
leser
lewer

Laai nog 1405 woorde

4 Akroniem

marc
mare
mark
mars
marx
meer
mere
merg
merk
mier

Laai nog 515 woorde

3 Akroniem

ier
kar
gru
are
ark
arm
art
bar
aar
afr

Laai nog 91 woorde

2 Akroniem

br
dr
gr
nr
jr
ry
rs
ru
re
ra

Laai nog 1 woorde

1 Akroniem

r