Maklum balas

Perkataan yang berakhir dengan sta

26 perkataan dijumpai

Dengan sta di penghujungnya

11 Akronim

blastosista

9 Akronim

menghasta

8 Akronim

berdusta
pendusta
mendusta
berpesta
berkasta

7 Akronim

dinista
terista
kapista
semesta
menista
sehasta

6 Akronim

swasta

5 Akronim

dusta
sista
pusta
pesta
pasta
nista
kusta
kasta
hasta
fusta

4 Akronim

asta
usta