Maklum balas

Perkataan yang berakhir dengan sta

26 perkataan dijumpai

Dengan sta di penghujungnya

11 Akronim

blastosista

9 Akronim

menghasta

8 Akronim

pendusta
mendusta
berpesta
berdusta
berkasta

7 Akronim

semesta
sehasta
menista
terista
kapista
dinista

6 Akronim

swasta

5 Akronim

sista
dusta
pusta
pesta
fusta
pasta
nista
hasta
kasta
kusta

4 Akronim

asta
usta