Tilbakemelding

77414 ord funnet

Ord som inneholder de

30 Akronym

kontinentalsokkelundersøkelsen
kontinentalsokkelundersøkelser

29 Akronym

kontinentalsokkelundersøkelse
administrasjonsdepartementene

28 Akronym

administrasjonsdepartementer
administrasjonsdepartementet
arbeiderpartirepresentantene
atomprøvesprengningsområdene
konsentrasjonsleiroppholdene
trafikksikkerhetsavdelingene
desentraliseringspolitikkene
fremmedspråksundervisningene

27 Akronym

fremmedspråksundervisningen
fremmedspråksundervisninger
forhandlingsgjennombruddene
havforskningsundersøkelsene
trafikksikkerhetsavdelingen
trafikksikkerhetsavdelinger
transportarbeiderforbundene
underskuddsbudsjetteringene
undervisningsdepartementene
undervisningsinstitusjonene

Last 29 ord til

26 Akronym

skipsreparasjonsverksteder
skipsreparasjonsverkstedet
skjermbildefotograferingen
skjermbildefotograferinger
skrivemaskinundersøkelsene
sosialhjelpsoverskridelsen
sosialhjelpsoverskridelser
standardiseringsforbundene
statsaksjeselskapsmodellen
statsaksjeselskapsmodeller

Last 82 ord til

25 Akronym

demokratiseringsbevegelse
demokratiseringsprosessen
demokratiseringsprosesser
desentraliseringspolitikk
desinformasjonskampanjene
effektiviseringsarbeidene
etterforskningsavdelingen
etterforskningsavdelinger
ettermiddagsundervisninga
etterspørselsoverskuddene

Last 157 ord til

24 Akronym

pasientskadeerstatningen
pasientskadeerstatninger
pensjonsforsikringsdelen
pensjonsforsikringsdeler
rasjonaliseringsarbeider
rasjonaliseringsarbeidet
rehabiliteringsarbeidene
rehabiliteringsavdelinga
rehabiliteringstilbudene
religionsundervisningene

Last 275 ord til

23 Akronym

kulehodeskrivemaskinene
kvalitetsundersøkelsene
laboratorieundersøkelse
lageromkostningsstedene
mellomfagsundervisninga
metallarbeiderforbundet
middelalderarkitekturen
middelalderarkitekturer
middelalderlitteraturen
middelalderlitteraturer

Last 405 ord til

22 Akronym

brukeridentifikasjonen
brukeridentifikasjoner
bryllupsforberedelsene
budsjettoverskridelsen
budsjettoverskridelser
bydelsadministrasjonen
bydelsadministrasjoner
bygdemålslitteraturene
avdelingsbibliotekaren
avdelingsbibliotekarer

Last 645 ord til

21 Akronym

helårsundervisningene
historieundervisninga
hjelpemiddelsentralen
hjelpemiddelsentraler
hjelpepleierforbundet
hjelpeundervisningene
hjemmehjelpstilbudene
hjemmeundervisningene
hjemstavnsberettigede
hovedbankforbindelsen

Last 1009 ord til

20 Akronym

skattefordelingsfond
skoleundervisningene
skrivetjenestesidene
slektskapsforholdene
solidaritetsarbeider
solidaritetsarbeidet
sommerskoleoppholdet
sommerunderholdninga
sorteringsavdelingen
sorteringsavdelinger

Last 1504 ord til

19 Akronym

firemånedersperiode
fiskeridepartementa
fjerdegenerasjonene
fjernsynsdekningene
fjernundervisningen
fjernundervisninger
flerstavelsesordene
flygelederforeninga
folkevandringstiden
folkevandringstider

Last 2152 ord til

18 Akronym

punktdemonstrasjon
påstandsinnholdene
radioforbindelsene
radiomedarbeideren
radiomedarbeiderer
radiomedarbeiderne
radiounderholderen
radiounderholderer
radiounderholderne
rammebutikkbildene

Last 2759 ord til

17 Akronym

miljødepartementa
miljøforurensende
miljøsamarbeidene
miljøundersøkelse
miljøvernarbeider
miljøvernarbeidet
miljøvernavdeling
miljøverndebatten
miljøverndebatter
miljøvernområdene

Last 3564 ord til

16 Akronym

bagatelliserende
bajonettlignende
bakenforliggende
bakteriedrepende
ballhorniserende
banefordelingene
bangladeshiskere
bangladeshiskest
bankforbindelsen
bankforbindelser

Last 4432 ord til

15 Akronym

gudsbespottende
guideforeningen
guideforeninger
gullbrudeparene
gullforgyllende
gullstandardene
gymnastiserende
gårdsarbeideren
gårdsarbeiderne
hagldesperadoen

Last 4842 ord til

14 Akronym

sollisiterende
sommerarbeidet
sommerkveldene
sommermarkeder
sommermarkedet
sommermånedene
sommerresidens
sommertilbudet
sonarforholdet
soningsstedene

Last 5841 ord til

13 Akronym

demobiliserer
demobiliseres
demobiliserte
demokassetten
demokassetter
demokratisere
demokratisert
demoniserende
demonstranten
demonstranter

Last 6873 ord til

12 Akronym

rentebærende
repliserende
reprimandene
reservedekka
reservedelen
reservedeler
reserverende
residensbyen
residensbyer
resideringen

Last 7879 ord til

11 Akronym

matmarkeder
matmarkedet
mattenerden
mattenerder
mattilbudet
matutdeling
medarbeider
meddelelsen
meddelelser
meddelingen

Last 8841 ord til

10 Akronym

attførende
attitydene
aurjordene
austegdeen
austegdeer
austegdene
austhandel
austlandet
austsidene
avalerende

Last 7900 ord til

9 Akronym

hitsender
hitsendes
hitsidene
hjelpende
hjemlende
hjemsende
hjemsiden
hjemsider
hodebryet
hodebåren

Last 6453 ord til

8 Akronym

skumrede
skurdene
skurende
skurrede
skuslede
skutende
skutlede
skuttede
skvalder
skvalede

Last 5525 ord til

7 Akronym

dekkhår
dekking
dekkvev
deklive
deklivt
dekning
dekoder
dekodes
dekodet
dekokta

Last 3646 ord til

6 Akronym

nudden
nudder
nuddes
nuddet
nyende
nærede
dede
dene
dete
nøgden

Last 1664 ord til

5 Akronym

lærde
lødde
den
der
madet
meded
meden
meder
medet
meide

Last 574 ord til

4 Akronym

bede
byde
adel
ande
arde
bade
bide
tyde
tide
vade

Last 101 ord til

3 Akronym

øde
den
der
deg
det
del
dem
ide
ode

2 Akronym

de