Tilbakemelding

Ord som inneholder sta

11244 ord funnet

Med sta i midten

30 Akronym

forsiktighetsforanstaltningene

29 Akronym

forsiktighetsforanstaltningen
forsiktighetsforanstaltninger
arbeidsledighetsstatistikkene

28 Akronym

arbeidsledighetsstatistikken
arbeidsledighetsstatistikker
forsiktighetsforanstaltninga
statstjenestemannskartellene

27 Akronym

statstjenestemannskarteller
statstjenestemannskartellet
forsiktighetsforanstaltning
arbeidstakerorganisasjonene
statsaksjeselskapsmodellene
hovedstadsadministrasjonene
sikkerhetsforanstaltningene

26 Akronym

sikkerhetsforanstaltningen
sikkerhetsforanstaltninger
statstjenestemannskartella
registreringsstatistikkene
hovedstadsadministrasjonen
hovedstadsadministrasjoner
arbeidsledighetsstatistikk
arbeidstakerorganisasjonen
arbeidstakerorganisasjoner
standardiseringsforbundene

Last 2 ord til

25 Akronym

standardiseringsarbeidene
standardiseringsforbundet
statsaksjeselskapsformene
statstjenestemannskartell
erstatningsberettigeteste
korrosjonsbestandighetene
krengningsstabilisatorene
undervannsinstallasjonene
sikkerhetsforanstaltninga
sivilstandsundersøkelsene

Last 8 ord til

24 Akronym

handelsstandsforeningene
hjemstavnsberettigeteste
hovedstadsadministrasjon
husholdningsgjenstandene
innvandringsmotstanderen
innvandringsmotstanderer
innvandringsmotstanderne
installasjonsmateriellet
installasjonstidspunkter
installasjonstidspunktet

Last 40 ord til

23 Akronym

sivilstandsstatistikken
sivilstandsstatistikker
sivilstandsundersøkelse
skilsmissestatistikkene
skipsfartsstatistikkene
skuespillerprestasjonen
skuespillerprestasjoner
statsministerkandidaten
statsministerkandidater
sykefraværsstatistikken

Last 68 ord til

22 Akronym

offshoreinstallasjonen
offshoreinstallasjoner
oppbevaringsanstaltene
oppstartingskostnadene
oppstartingstilskuddet
organisasjonstalentene
pasientskadeerstatning
rehabiliteringstankene
restaureringsarbeidene
restaureringseksperten

Last 115 ord til

21 Akronym

administrasjonstalent
anstalthusholdningene
apartheidmotstanderen
apartheidmotstanderer
apartheidmotstanderne
arbeidsledighetstalet
arbeidsledighetstalla
arbeidsløshetstallene
arbeidstakerinteresse
atomkraftmotstanderen

Last 208 ord til

20 Akronym

konkursstatistikkene
konsulentassistansen
konsulentassistanser
kontanterstatningene
korrosjonsbestandige
korrupsjonsmistanken
korrupsjonsmistanker
korrupsjonspåstanden
korrupsjonspåstander
kortdistanseraketten

Last 322 ord til

19 Akronym

standardemulatorene
standardforbedringa
standardiseringsråd
standardkontraktene
standardrepertoarer
standardrepertoaret
standardsenkningene
standpunkttakingene
startvanskeligheten
startvanskeligheter

Last 462 ord til

18 Akronym

gårdstanksystemene
havbruksstasjonene
heimstaddiktingene
heimstaddiktningen
heimstaddiktninger
heimstadskommunene
helhetstankegangen
helhetstankeganger
helsestasjonslegen
helsestasjonsleger

Last 623 ord til

17 Akronym

sentralstasjonene
servicestasjonene
sikkerhetsstabene
sikringsanstalten
sikringsanstalter
sirkulasjonsstans
sjøforsvarsstaben
sjøforsvarsstaber
sjøfuglbestandene
sjølbestalteteste

Last 719 ord til

16 Akronym

neistandpunktene
nettofortjenesta
nobelpristakeren
nobelpristakerer
nobelpristakerne
normaltilstanden
normaltilstander
nostalgikveldene
nyinstallasjonen
nyinstallasjoner

Last 891 ord til

15 Akronym

abortmotstander
adjutantstabene
admiralsstabene
akselavstandene
alarmtilstanden
alarmtilstander
allmenntilstand
aluminiumsstang
amatørstatusene
ambassadestaben

Last 963 ord til

14 Akronym

konkurstallene
konstantleddet
konstateringen
konstateringer
konsumpristall
kontraktsfesta
kortdistansene
kostanbefaling
kostarikaneren
kostarikanerne

Last 1031 ord til

13 Akronym

stamveinettet
standardbilen
standardbiler
standardbreva
standardgevær
standardhøyde
standardisere
standardisert
standardkrava
standardlåten

Last 1090 ord til

12 Akronym

gåavstandene
gårdstankene
hallingkasta
halsstarrige
halvdistanse
halvstatlige
halvårstalla
handelsstand
handelstalla
hardstappede

Last 1086 ord til

11 Akronym

sesongstart
sildestamme
singellista
sinustabell
sivilstatus
sivstarrene
sjeletrøsta
sjølstarter
skattelista
skistadiona

Last 962 ord til

10 Akronym

nidstangen
nordstaten
nordstater
nostalgien
nostalgier
nostalgisk
notestativ
nystartede
nystartete
nyttelasta

Last 869 ord til

9 Akronym

adstadige
anstalten
anstalter
anstanden
anstander
apostaten
apostater
arrestant
arvefesta
atstadige

Last 671 ord til

8 Akronym

konstans
konstant
krokstav
krustade
kryostat
krystall
kunstart
kurstapa
kyststat
latstaur

Last 418 ord til

7 Akronym

stamvei
standen
stander
standup
stanede
stanete
stangen
stanger
stanges
stanget

Last 250 ord til

6 Akronym

hiksta
hustak
istapp
kjasta
knysta
trøsta
tvista
twista
tørsta
ubesta

Last 119 ord til

5 Akronym

stabb
stabl
stada
stade
staga
stage
stagg
stail
staka
stake

Last 77 ord til

4 Akronym

stan
star
stas
stat
stab
stad
stae
stag
stak
stam

Last 4 ord til

3 Akronym

sta