Tilbakemelding

Ord som slutter med r

106371 ord funnet

Med r på slutten

30 Akronym

varmegjennomgangskoeffisienter
menneskerettighetsforkjemperer
menneskerettighetskonvensjoner
kontinentalsokkelundersøkelser
internasjonaliseringsprosesser

29 Akronym

forsiktighetsforanstaltninger
ansiennitetslønnsplasseringer
menneskerettighetserklæringer
menneskerettighetskommisjoner
menneskerettighetskonferanser

28 Akronym

menneskerettighetsaktivister
menneskerettighetsbevegelser
menneskerettighetsforkjemper
menneskerettighetskrenkelser
menneskerettighetsprinsipper
kapitalforvaltningsselskaper
universitetsadministrasjoner
herreekviperingsforretninger
studiefinansieringsordninger
administrasjonsdepartementer

Last 4 ord til

27 Akronym

forurensningsproblematikker
etterretningsorganisasjoner
fremmedspråksundervisninger
gjenopptakelsesbehandlinger
hovedflyplassproblematikker
simulatorkjøringsprogrammer
sammenligningskonjunksjoner
sammenlikningskonjunksjoner
ekspedisjonssjefsstillinger
desentraliseringspolitikker

Last 19 ord til

26 Akronym

administrasjonskapasiteter
administrasjonskonsulenter
administrasjonsutdannelser
administrasjonsutdanninger
arbeidsgiverorganisasjoner
arbeidsmarkedsreguleringer
arbeidstakerorganisasjoner
befolkningskonsentrasjoner
befolkningssammensetninger
beinmargstransplantasjoner

Last 71 ord til

25 Akronym

kunsthåndverkstradisjoner
kunsthåndverksutdannelser
kunsthåndverksutdanninger
kontinentalsokkelkontorer
korrupsjonsetterforskerer
lederutviklingsprogrammer
likviditetsvanskeligheter
kraftforsyningsaggregater
kriminalitetsbekjempelser
kringkastingsvirksomheter

Last 135 ord til

24 Akronym

juniorlandslagsspillerer
informasjonsbehandlinger
informasjonsformidlinger
informasjonsinnhentinger
informasjonsinnsamlinger
informasjonsleverandører
informasjonsutvekslinger
informasjonsvirksomheter
innkvarteringsmuligheter
innsettelsesalternativer

Last 246 ord til

23 Akronym

solidaritetsmarkeringer
suverenitetserklæringer
svangerskapsavbrytelser
svangerskapspermisjoner
sykefraværsstatistikker
sysselsettingsproblemer
skuespillerprestasjoner
sprengstoffinspeksjoner
stortingsrepresentanter
statsministerkandidater

Last 461 ord til

22 Akronym

vigslingsgudstjenester
vinningskriminaliteter
viseforsvarsministerer
viselandbruksministrer
viseutenriksministerer
vitamininnsprøytninger
voksenopplæringskurser
voksenopplæringsmidler
voksenopplæringssenter
voldsoffererstatninger

Last 771 ord til

21 Akronym

databehandlingsutstyr
datamaskinkapasiteter
deformasjonsherdinger
dekadanselitteraturer
delelagerekspeditører
demokratiforkjemperer
differensialkoblinger
differensialkoplinger
differensialligninger
differensiallikninger

Last 1234 ord til

20 Akronym

forurensningsteorier
forvaltningsmodeller
forvaltningsoppgaver
forvaltningssystemer
fotballkommentatorer
fotgjengeroverganger
fredsdemonstrasjoner
fredskorpsarbeiderer
fredskorpsdeltagerer
fredskorpsdeltakerer

Last 1802 ord til

19 Akronym

novellekonkurranser
nullvekstbudsjetter
nyverdiforsikringer
næringsliberalismer
næringslivsmarkeder
næringslivsmodeller
næringslovgivninger
næringsmiddelsektor
næringsoverføringer
næringsrådgivninger

Last 2660 ord til

18 Akronym

renselsesprosesser
rentebindingstider
rentefastsettelser
renteforpliktelser
renteinnbetalinger
reparasjonsmetoder
repetisjonsknapper
repetisjonsøvelser
repetisjonsøvinger
representantskaper

Last 3642 ord til

17 Akronym

persontransporter
petitjournalister
petroleumskjelder
petroleumsmotorer
piggdekkslitasjer
piratvirksomheter
pizzarestauranter
plakatklistringer
planleggingsdager
planleggingsfaser

Last 4753 ord til

16 Akronym

bevaringsområder
bevaringsverdier
bevegelsesformer
bevegelsesverber
bevilgningssaker
bevillingskontor
bevisbedømmelser
bevisstgjøringer
bevisvurderinger
bibelforskninger

Last 5851 ord til

15 Akronym

kystartillerier
kyststrekninger
kysttankfrakter
kålsommerfugler
lagerekspeditør
lagerfunksjonær
lagerinventarer
lagerregnskaper
lagkonkurranser
lagmesterskaper

Last 6715 ord til

14 Akronym

kadmiumpletter
kaffeautomater
kaggesetninger
kakstrykninger
kaktusblomster
kaldbearbeider
kaldsvettinger
kalenderstaver
kaliumbromider
kaliumgjødsler

Last 7901 ord til

13 Akronym

storforbruker
storgevinster
storhendinger
storhetsdager
storhetstider
storkapitaler
storkjøkkener
storkonkurser
storkonserner
storkonvaller

Last 9334 ord til

12 Akronym

vikarbasiser
vikarprester
vikemanøvrer
vikingferder
vikingflåter
vikinggarder
vikinggraver
vikinggårder
vikingkonger
vikingtokter

Last 10999 ord til

11 Akronym

dråpeformer
dråpeteller
dubleringer
duggpunkter
dukkefilmer
dukkeheimer
dukkesenger
dukkestover
dukketeater
dukkevogner

Last 12095 ord til

10 Akronym

fastbacker
fastedager
fastekurer
fastetider
fastholder
fastlegger
fastmarker
fastmerker
fastninger
fastnøkler

Last 12022 ord til

9 Akronym

millioner
millionær
milsluker
milæpæler
mimeleker
mimringer
minareter
mineraler
minibarer
minibiler

Last 9615 ord til

8 Akronym

segreger
seigneur
seikaker
seilaser
seiloner
seinøter
sekanter
sekrerer
sekreter
sekretær

Last 6053 ord til

7 Akronym

rasedyr
raserer
ratioer
rattgir
raviner
reaktor
reaumur
rebaber
rebuser
rediger

Last 4315 ord til

6 Akronym

befrir
begjær
beglor
behåer
beiler
beiner
beiser
beiter
bejaer
bekker

Last 3600 ord til

5 Akronym

koder
koier
koker
koler
koner
lauer
laver
leder
leger
leier

Last 1342 ord til

4 Akronym

kjør
klar
kler
klor
klær
klør
klår
knar
knyr
knær

Last 346 ord til

3 Akronym

r
r
tar
sur
syr
r
mar
mir
mor
nor

Last 106 ord til

2 Akronym

er
ur
or
ar
yr
ær
ør
år
ir