Terugvoer

434 woorde gevind

Woorde wat geri bevat

26 Akroniem

regeringsverteenwoordigers

22 Akroniem

gerieflikheidsonthalwe
regeringsbetrokkenheid
regeringsondersteuners
regeringstransformasie
regeringswoordvoerders

21 Akroniem

meerderheidsregerings
regeringsafvaardiging
regeringsbedrywighede
regeringsondersteuner
regeringsorganisasies
regeringswoordvoerder

20 Akroniem

landburgeridentiteit
meerderheidsregering
minderheidsregerings
regeringsinstellings
regeringsorganisasie
regeringspublikasies

19 Akroniem

gerieflikheidshalwe
geringdeslangpaling
minderheidsregering
ontspanningsgeriewe
redigeringsfunksies
regeringsinstansies
regeringsvoorstelle

18 Akroniem

aftrekordergeriewe
aluminiumlegerings
apartheidsregering
arbeidersregerings
dokumentredigering
geldoordraggeriewe
gemeenskapsgerigte
marionetteregering
ontwikkelingsgerig
probleemgerigtheid

Laai nog 10 woorde

17 Akroniem

aluminiumlegering
arbeidersregering
beroepsgerigtheid
biblioteekgeriewe
koalisieregerings
middestandsgerief
omgewingsregering
opbergingsgeriewe
opleidingsgeriewe
pantoffelregering

Laai nog 8 woorde

16 Akroniem

afrikaansgerigte
beroepgerigtheid
gemeenskapsgerig
koalisieregering
leerdoelwitgerig
onderwerpgerigte
regeringloosheid
regeringsdienste
regeringseffekte
regeringsliggaam

Laai nog 6 woorde

15 Akroniem

bergingsgeriewe
foutkorrigering
heilbegerigheid
indringerigheid
ongerieflikheid
oorlogsregering
opdringerigheid
oplossingsgerig
oumanneregering
probleemgerigte

Laai nog 16 woorde

14 Akroniem

ablusiegeriewe
afrikaansgerig
allergeringste
bedryfsgerigte
beroepsgerigte
doelgerigtheid
doelwitgerigte
geringskatting
geringstelling
handelsgerigte

Laai nog 35 woorde

13 Akroniem

adelregerings
beroepgerigte
deurbringerig
gerieflikheid
geriffeldheid
gerinneweerde
interrogering
klientgerigte
koperlegering
landsregering

Laai nog 24 woorde

12 Akroniem

adelregering
afgerigtheid
afslingering
allergerings
bangerigheid
bedryfsgerig
beroepsgerig
diensgerigte
diftongering
doelwitgerig

Laai nog 56 woorde

11 Akroniem

begerigheid
beroepgerig
bulgerivier
doelgerigte
eenvingerig
geriatriese
geriefliker
gerieweblok
geringeleer
geringeloor

Laai nog 29 woorde

10 Akroniem

aangerigte
delegering
diensgerig
dwingerige
emulgering
gelykgerig
geriatries
gerieflike
geriffelde
gerigtheid

Laai nog 21 woorde

9 Akroniem

bangerige
begeriges
doelgerig
dwingerig
fungering
geriaters
geriatrie
geriatris
geriefies
gerieflik

Laai nog 42 woorde

8 Akroniem

aangerig
bangerig
begerige
degerige
geriater
geribbel
geriefie
geriffel
gerimpel
geringag

Laai nog 31 woorde

7 Akroniem

afgerig
algerie
begerig
degerig
geriewe
gerigde
gerigte
geringd
geringe
hogerig

Laai nog 5 woorde

6 Akroniem

gerief
gering
gerits

5 Akroniem

gerib
gerig
geril