Terugvoer

Woorde wat sta bevat

3289 woorde gevind

Met sta in die middel

30 Akroniem

standaardnywerheidsklassifikas
volkstaatontwikkelingsprojekte

29 Akroniem

staatsgesondheidsdepartemente
standaardhanteringsmeganismes
standaardverwysingsprosedures

27 Akroniem

onderwystoelatingstandaarde
treilerstaanderopwentoestel

26 Akroniem

staatsonderwysdepartemente
verpleegonderwysstandaarde
verpleegopleidingstandaard

25 Akroniem

minimumonderrigstandaarde
minimumonderwysstandaarde
staatsgesondheidsbeweging
staatsregistrasiebeweging
treilerstaandervoetstukke

24 Akroniem

funksionaliseringstadium
hoogspanningsinstallasie
standaardfunksiesleutels
waterbewaringsmaatstawwe

23 Akroniem

agterbuurtomstandighede
gemeenskapsradiostasies
gevangenisomstandighede
hoespanningsinstallasie
omstandigheidsgetuienis
programmeringstandaarde
regsopleidingstandaarde
selfverdedigingstaktiek
staatsnavorsingsliggaam
stabiliteitskoeffisient

Laai nog 4 woorde

22 Akroniem

hoofomgewingstoestande
middelstandgeneigdheid
ontstaansgeskiedenisse
oppervlakmanifestasies
programmeringstandaard
staatshuishoudkundiges
stadsreinigingsdienste
sterkstroominstallasie
tweelaaistaalkabinette
verligtingsinstallasie

Laai nog 1 woorde

21 Akroniem

afkoelingsinstallasie
assesseringstandaarde
deurstampsinkplaatpad
funksionaliseringstap
installasieaanwysings
instandhoudingskostes
klimaatsomstandighede
kwalifikasiestandaard
onderhandelingstafels
ontwikkelingstoestand

Laai nog 13 woorde

20 Akroniem

assesseringstandaard
bevolkingsstatistiek
bevolkingstatistieke
elektrisiteitstarief
familieomstandighede
instandhoudingskoste
intoksikasietoestand
kinderkunsstandaarde
langafstandspreiding
loopbaanuitstallings

Laai nog 31 woorde

19 Akroniem

agterbuurttoestande
bestaansbeveiliging
bevolkingstatistiek
bystandsvereniginge
bystandsverenigings
dwarsbomingstaktiek
enkelstasiedrukgang
geboortestatistieke
gesinsomstandighede
gesondheidstoestand

Laai nog 49 woorde

18 Akroniem

aannemingstabberds
afstandswaarneming
beplanningstadiums
bystandsvereniging
geboortestatistiek
gesondheidtoestand
gestandaardiseerde
hugenoteafstamming
kleurjukstaplasing
kluisenaarsbestaan

Laai nog 64 woorde

17 Akroniem

aannemingstabberd
afstammingsteorie
aktiwiteitstadium
behuisingsbystand
beplanningstadium
bestaansbehoeftes
desnieteenstaande
dooiepunttoestand
eenheidstandaarde
gekristalliseerde

Laai nog 111 woorde

16 Akroniem

afrikaanstaliges
afsendingstasies
afstandbediening
afstandskakelaar
afstandsonderrig
arbeidstoestande
atoomkragstasies
balansstaatdatum
batteryweerstand
bemestingstafies

Laai nog 152 woorde

15 Akroniem

aanbiedingstaal
aansitweerstand
aanvangstadiums
aanvangstariewe
afrikaanstalige
afsendingstasie
afstammingsleer
afstandbeheerde
afstandonderrig
agteruitgestaan

Laai nog 201 woorde

14 Akroniem

aanvangstadium
aanvangstarief
afrikaanstalig
afstanddoening
afstandsmeters
afstandswysers
apartheidstaal
barometerstand
beleidstaktiek
bellavistasuid

Laai nog 238 woorde

13 Akroniem

aanvangstadia
afstammelinge
afstandbeheer
afstandmeters
afstandsmeter
afstandsritte
afstandswyser
agterstallige
agteruitstaan
alleenstaande

Laai nog 357 woorde

12 Akroniem

aanlastafels
aerostatiese
afstammeling
afstandmeter
agtergestaan
agterstallig
amandelpasta
anderstalige
angstoestand
bantoestamme

Laai nog 332 woorde

11 Akroniem

aanlastafel
aanstaandes
aerostaties
aerostatika
afrikastaat
afrikastate
afstandpype
afstandsrit
agterstande
ambagstatus

Laai nog 360 woorde

10 Akroniem

aangestaan
aangestaar
aanstaande
aanstaltes
afganistan
afstamming
afstandpyp
afstapping
agterstaan
agterstand

Laai nog 402 woorde

9 Akroniem

aangestap
aanstalte
adelstand
aerostaat
aerostate
afgestaan
afgestamp
afgestane
apostasie
arrestant

Laai nog 363 woorde

8 Akroniem

aanstaan
aanstaar
afgestap
afstande
ampstaal
ampstale
ampstawe
apostaat
apostate
astaties

Laai nog 238 woorde

7 Akroniem

aanstap
afstaan
afstamp
afstand
ampstaf
asstand
augusta
bestaan
bestand
byestal

Laai nog 109 woorde

6 Akroniem

afstam
afstap
bostad
cresta
fiesta
gestal
gestam
gestap
instap
mistas

Laai nog 36 woorde

5 Akroniem

basta
pasta
staaf
staak
staal
staan
staar
staat
stade
stads

Laai nog 10 woorde

4 Akroniem

stad
stae
staf
stag
stal
stam
stap
star
stat